شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

نرم افزار کنترل Power سیستم ها در شبکه – Magic Power

مواقعی پیش می آید که در شبکه موقتاً نیاز به برخی از سیستم ها نداریم یا به دلیل صرفه جویی در مصرف برق و یا حفظ […]