نرم افزار کنترل Power سیستم ها در شبکه – Magic Power

با بدون دیدگاه

مواقعی پیش می آید که در شبکه موقتاً نیاز به برخی از سیستم ها نداریم یا به دلیل صرفه جویی در مصرف برق و یا حفظ سلامت سیستم ها نمی توانیم آن ها را بصورت دائمی روشن رها نمائیم، از … بیشتر

 Back To Top