دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اپلیکیشن اندروید انبارداری

اپلیکیشن موجود یک سامانه تحت شبکه N کاربره انبارداری البته نسخه بهینه سازی شده برای آزمایشگاه های پاتوبیولوژی می باشد. توسط این سامانه شما قادر خواهید […]
0