سیستم VOIP ارزان قیمت!

با بدون دیدگاه

با توجه به گسترش سیستمی های ارتباطی VOIP در دنیا بر آن شدیم که پروژه ای عملی در این زمینه را ارائه کنیم این سیستم در واقع یک سیستم چت صوتی و تصویری مبتنی بر کلاینت/سرور است که در شبکه … بیشتر

 Back To Top