سورس نرم افزار ربات مسنجر ایرانی گپ به زبان #C

با بدون دیدگاه

نرم افزار ربات گپ نرم افزار یا میان افزاری است که شما با تهیه و به خدمت گرفتن آن بین سرور گپ و کاربرهای این مسنجر ایرانی قرار گرفته و یک عملکرد مکانیزه تعریف شده را برای کاربران که به … بیشتر

 Back To Top