یکشنبه ۵ مهر ۱۳۹۴

نرم افزار فروشگاهی آسان – صندوق فروشگاه

نرم افزار فروشگاهی آسان کاری است، که جزء قدیمیترین کارهای ما محسوب می شود. این نرم افزار حدود ۸ سال است که در برخی فروشگاه های […]
سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴

سیستم اکانتینگ اینترنت (IRECD-IAS)

سیستم اکانتینگ اینترنت طراحان الکترونیک و کامپیوتر ایران IRECD Internet Accounting System (IAS) ” تغییر کنید، قبل از آن‎ که مجبور به تغییر شوید “                                                                    […]