مزایده دامنه های رُند

بخش مزایده دامنه های رُند:

کاربران گرامی این بخش جهت فروش دامنه های خوب راه اندازی شده است. شما می توانید در صورتیکه دامنه ی خوب و جالبی دارید از طریق تلگرام شماره تلفن ۰۹۱۸۶۲۹۱۰۰۶ به اطلاع ما رسانید تا پس از تائید بصورت رایگان در این بخش قرار گیرد.

 ردیف
 نام دامنه
 قیمت پیشنهادی (تومان)
 تاریخ شروع مزایده
 تاریخ پایان مزایده

 

لطفاً قیمت های پیشنهادی خود را در خصوص دامنه های فوق به ID تلگرام شماره تلفن ۰۹۱۸۶۲۹۱۰۰۶ اعلام فرمائید، فراموش نکنید تلفن تماس همراه و نام خود را نیز به همراه قیمت ارسال نمائید.